آخرین ویرایش : January 23, 2012

نیشتمان مرشد صالح اسماعیل

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دانشجوی ارتباطات


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو کمیسیون بهداشت و تندرستی در پارلمان سوم.
عضو کمیسیون خدمتگزاری و شهرسازی در پارلمان سوم.
از 2003 تاکنون در امور ارتباطات شاغل بوده است


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۶۴م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
1992-1996 عضو انجمن مالبند بوده است . 1996-2003 عضو انجن مالند سوران بوده است . از 2003 تا کنون در امور ارتباطات شاغل بوده است .

done in 0.0287 seconds