آخرین ویرایش : January 23, 2012

گوران آزاد محمد عبدالله

معروف به : گوران آزادی محمد گمحان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فوق لیسانس حقوق عمومی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان.
عضو کمیسیون حقوق و امور قضایی در پارلمان سوم.

عضو

کارمند

دانشگاه کویه در کردستان عراق


مسئول امور دانشجویی.
مسئول کمیته هماهنگی دانشگاه کویه


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۷۸م.
محل تولد شهر کویه (کوی سنجق)
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه gorangamhan@yahoo.com

done in 0.0302 seconds