آخرین ویرایش : November 28, 2011

عبدالله علی ابراهیم حسین

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم پارلمان.
رئیس کمیسیون امور پیشمرگه، شهدا و قربانیان نسل کشی در پارلمان سوم


گرایشات


عضو


تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0263 seconds