آخرین ویرایش : January 23, 2012

شیلان عبدالجبار عبدالغنی ابراهیم سندی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه اسلو نروژ


فوق لیسانس علوم سیاسی با گرایش روابط بین الملل، کسب مدرک مترجمی عربی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان.
عضو کمیسیون خدمتگزاری و شهرسازی در پارلمان سوم.
عضو کمیسیون ارتباطات و روشنفکری در پارلمان سوم.

سازمان بین المللی NAV (The Norwegian Labour and Welfare Administrationعضو


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۷۸م.
محل تولد شهر زاخو
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه shilansindi@gmail.com

توضیحات بیشتر:
مترجمی متون به زبانهای عربی، کرد و نروژی. مشارکت و خدمتگزاری در انتخابات شوراهای شهر.

done in 0.0298 seconds