آخرین ویرایش : January 23, 2012

سالار محمود مراد علی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره سوم .
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان .
عضو کمیسیون ورزش و جوانان در پارلمان سوم کردستان .
رئیس کمیسیون حقوق بشر در پارلمان سوم .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۷۴م.
محل تولد شهر خانقین
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه salarmahmood@yahoo.com

توضیحات بیشتر:
در خصوص مسائل مرزی ایران و عراق (کردها) چندین بار با رسانه ها مصاحبه کرده و امیدوار به عادی شدن وضعیت مرزی بوده است .

done in 0.026 seconds