آخرین ویرایش : April 21, 2012

خالد الجمیلی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


کارشناسی مدیریت بازرگانی

کشور فرانسه


کارشناسی ارشد مدیریت رسانه


مناصب و مشاغل


مجری


خالد الجمیلی

تاریخ تولد ۱۹۸۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:

وی به زبانهای فرانسه و انگلیسی تسلط دارد.


done in 0.0817 seconds