آخرین ویرایش : September 10, 2012

حسین کامل حسن مجید

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصلات ناتمام متوسطه


مناصب و مشاغل


وزیر

سرلشگر

نیروهای نظامی عراق


پس از ریاست جمهوری صدام ، حسین کامل حسن مجید هر سال توسط صدام ارتقای درجه می یافت تا این که به درجه سرلشگری رسید .

رئیس

سازمان اطلاعات و امنیت (استخبارات) عراق

( از ۱۹۷۹م. )
پس از انتصاب صدام حسین به ریاست جمهوری در 1979 ، وی رئیس اطلاعات و امنیت عراق شد و به عنوان همراه صدام درجه ستوانی گرفت .


روابط خانوادگی


نام همسر

دارای رابطه خانوادگی با

صدام حسین عبدالمجید تکریتی


حسین کامل داماد صدام حسین بود.


تاریخ درگذشت ۱۹۹۶/۰۲/۲۲م.
محل تولد شهر تکریت
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
مهمترین مشاغل او عبارتند از : مدیر دستگاه ویژه امنیتی و سرپرستی کل نیروهای گارد جمهوری . سرپرست کل صنایع نظامی . مجید تنها کسی بود که پس از صدام حسین تصمیم گیری ها را بر عهده داشت و در قصر ریاست جمهوری به "رئیس جمهور کوچک" مشهور بود .

done in 0.0292 seconds