آخرین ویرایش : January 23, 2012

دانا سعید صوفی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه استکهلم سوئد


دکترای جامعه شناسی .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم .
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان .
رئیس کمیسیون جامعه مدنی .
عضو کمیسیون آموزش عالی .

مدرس

دانشگاه استکهلم سوئد


استاد جامعه شناسی .

روزنامه نگار

روزنامه حریم (چاپ کردستان عراق)


سر مقاله نویس در روزنامه تحریم .

مجله سبه (چاپ کردستان عراق)


عضو هیات تحریریه .

مجله سراب (چاپ کردستان عراق)


عضو هیات تحریریه .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۷۱م.
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه danaso@hotmail.com

done in 0.0288 seconds