آخرین ویرایش : April 26, 2012

سید عبدالصاحب الحکیم

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


مدرس


تاریخ تولد ۱۹۴۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۵م.
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0241 seconds