آخرین ویرایش : April 27, 2012

سید محمد سعید حکیم

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


مرجع تقلید .

مدرس

مراکز آموزش دینی

( از ۱۹۶۸م. )
محمد سعید حکیم تدریس خارج اصول بر اساس کفایه را در سال 1968 آغاز کرد . و سپس تدریس خارج فقه 1970 .


حوادث مهم زندگی


زندانی

زندان ابوغریب

( از ۱۹۸۲م. تا ۱۹۹۰م. )


روابط خانوادگی


نام پدربزرگ

آیت الله سید محسن حکیم


محمد سعید حکیم نوه دختری آیت الله العظمی سید محسن حکیم است .


سایر موارد


نام استادان وی


سید محمد سعید حکیم

تاریخ تولد ۱۹۳۵م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

محمد سعید حکیم فرزند آیت الله محمد علی حکیم است . در سال 2004 یک ترور نافرجام بر علیه وی رخ داد .


done in 0.0299 seconds