آخرین ویرایش : April 28, 2012

سعدون حمادی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه آمریکایی بیروت


تحصیل اقتصاد در دانشگاه آمریکایی بیروت .

دانشگاه ویسکانسین - مدیسون در آمریکا

( تا ۱۹۵۷م. )
دکتری در اقتصاد


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت جمهوری بعث عراق

( از ۱۹۹۱م. )
در پی جنگ دوم خلیج فارس (عاضقه الضحراء) به سمت نخست وزیر منصوب گردید .

وزیر

رئیس

عضو

مدرس

دانشگاه بغداد عراق


استاد اقتصاد در دانشگاه بغداد.


گرایشات


عضو


سعدون حمادی

تاریخ تولد ۱۹۳۱م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۷/۰۳/۱۷م.
محل تولد شهر کربلا
ملیت کشور عراق
پیرو دین اسلام

توضیحات بیشتر:
از دیگر مشاغل او می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  •  مشاور ریاست جمهوری (بادرجه وزیر).
  • رئیس مجلس ملی (پارلمان ) در دو دوره متوالی.

done in 0.0371 seconds