آخرین ویرایش : September 1, 2012

میرزا جعفرخان مشیرالدوله

معروف به : مهندس باشی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر لندن

( از ۱۲۳۰ه.ق. تا ۱۲۳۴ه.ق. )

در 1230 ه.ق به همراه محصلین اعزامى به لندن براى تحصیل علوم مهندسى به آنجا رفت. وى پس از فراگیرى فنون هندسه و صنایع نظامى به ایران بازگشت.


مناصب و مشاغل


سفیر

سفارت ایران در عثمانی

( از ۱۲۵۲ه.ق. تا ۱۲۵۹ه.ق. )

سفارت ایران در انگلستان

( ۱۲۷۶ه.ق. )

مشیرالدوله در سال 1276 ه.ق به‌ عنوان سفیر فوق العاده به لندن رفت.

رئیس

آستان قدس رضوی

( ۱۲۷۹ه.ق. )

از مهم‌ترین فعالیتهای وی در این سمت، بنای دار الشفای آستان‌ قدس رضوی بود.


آثار


نویسنده

کتاب "رساله تحقیقات سرحدیه"


در 1265ق‌/1849م‌ ميرزا تقى‌خان‌ اميركبير صدراعظم‌ ايران‌، نمايندگى‌ دولت‌ ايران‌ را به‌ مشيرالدوله‌ واگذار نمود تا به‌ همراه‌ نمايندگان‌ عثمانى‌، روس‌ و انگليس‌ تكليف‌ خطوط سرحدي‌ را روشن‌ نمايد. این اثر نتیجه ماموریت مشیرالدوله در باب مذکور بود.

کتاب "خلاصه الحساب"
روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

حسین خان مقدم مراغه ای نظام الدوله


حسین خان خواهر زاده میرزا جغفر خان است.


تاریخ درگذشت ۱۲۷۹ه.ق.
محل درگذشت شهر مشهد
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند محمدتقی وزیر از اهالی فراهان بود. در سال 1230ق عباس میرزای نایب‎السلطنه و میرزا عیسی قائم مقام اول تصمیم گرفتند که یک عده شاگرد برای کسب معلومات جدید به اروپا روانه نمایند از جمله شاگردانی که برای علوم ریاضی و مهندسی بدان صوب گسیل داشتند میرزا جعفر بود این شخص به همراه 4 نفر دیگر میرزا صالح شیرازی ـ میرزا جعفر طبیب ـ میرزا رضا و محمد علی شاگرد قورخانه به اروپا عزیمت نمودند. وی پس از چهار سال به دستور عباس میرزا به ایران بازگشت، به کار تدریس ریاضی مهندسی و توپخانه مشغول شد و از طرف شاه، ابتدا به لقب «مهندس باشی» و سپس به «مشیرالدوله» ملقب گشت.
  • در سال 1264ه.ق در دورهء سلطنت ناصر الدین شاه مأمور تعیین‌ خطوط مرزی ایران ـ عثمانی گردید و ماموریتش تا سال 1271 ه.ق به طول انجامید. پس از بازگشتش به ایران مورد بی‌توجهی میرزا آقاخان نوری قرار گرفت و تا زمان برکناری او در سال 1275 ه.ق سمتی نداشت.
  • در سال 1276ه.ق به دستور ناصرالدین‌شاه به‌عنوان رئیس یک شورای مشورتی به نام «مجلس مصلحت‌خانه» یا به اختصار «مجلس مشورت» برگزیده شد تا در کنار شورای وزیران به شاه مشاوره دهند.
  •  پس از بازگشت از لندن، تولیت آستان قدس رضوی به وی سپرده شد. مدت دو ماه مسئولیت اخیر را برعهده داشت تا اینکه در اوایل سال 1279 ه.ق درگذشت.

done in 0.0544 seconds