آخرین ویرایش : April 28, 2012

غانم سعدالله حمودات

تحصیلات


محل تحصیل

دارالمعلمین عالی عراق

( تا ۱۹۵۳م. )
فارغ التحصیل دارالمعلمین عالی - دانشکده تربیت .


گرایشات


عضو

جمعیت اخوان المسلمین عراق


آغاز ارتباط با جمعیت اخوان المسلمین در تابستان 1947 هنگام دیدار با استاد محمد محمود صواف.
مسئول دانشجویان اخوان المسلمین در دانشکده های بغداد 1950.
عضویت در کمیته مرکزی اخوان المسلمین.
رئیس مجلس شورای شاخه موصل.


حوادث مهم زندگی


زندانی

زندان های عراق


بر اثر شکست شورش صواف در موصل دستگیر و به مدت 87 روز زندانی بود و در این مدت نماینده گروه اخوان المسلمین در مجمع دینی ملی بود .


تاریخ تولد ۱۹۲۶م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او متولد 1926 یا 1930 بوده است.


done in 0.0499 seconds