آخرین ویرایش : April 29, 2012

ابراهیم الحیدری

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۶۲م. )
لیسانس ادبیات از گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد .

دانشگاه فرانکفورت آلمان

( تا ۱۹۶۹م. )
فوق لیسانس جامعه شناسی .

دانشگاه برلین آلمان

( تا ۱۹۷۲م. )
دکتری فلسفه (مردم شناسی اجتماعی) .


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه بغداد عراق

( از ۱۹۷۷م. تا ۱۹۸۰م. )
عضو گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد .

دانشگاه برلین آلمان

( از ۱۹۸۱م. تا ۱۹۸۲م. )
استاد مهمان آکادمی مردم شناسی اجتماعی دانشگاه برلین غربی .

دانشگاه عنابه الجزایر

( از ۱۹۸۳م. تا ۱۹۹۲م. )
استاد مهمان آکادمی جامعه شناسی دانشگاه عنابه الجزایر .


آثار


نویسندهتوضیحات بیشتر:

او پژوهش های میدانی متعددی انجام داده است که به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پژوهش آیین عزای حسینی (عاشورا) در کاظمین و کربلا در سال 1968.
  • بقایای نظام اموی عندالطوارق 1986.

مطالعات و پژوهش ها : نظریه حق الام الطبیعی و فلسفه التاریخ عند باخوفن ، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد ، الحضاره و المدینه ، مجله اطروحات فی النظریه الاجتماعیه و المجتمع ، العدد الاول ، منشورات جامعه عنابه (الجزایر 1983)، رویه نقدیه لمفهوم علم الاجتماع عند هورکهایمر و ادورنو فی : اطروحات فی النظریه الاجتماعیه و المجتمع العدد 2 جامعه عنابه الجزایر 1984 .

مشارکت در کنفرانس هاو همایش های علمی متعدد در برلین ، فرانکفورت ، فرایبورگ ، بغداد ، بصره ، لندن ، بیروت ، الجزایر ، عنابه و مادرید و غیره . 


done in 0.0318 seconds