از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۹۳۵-۰۹-۲۴م.۱۹۳۵-۰۹-۲۴م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
۱۲۹۵ه.ق.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۴ه.ش.۱۳۰۳ه.ش.


توضیحات بیشتر:

برلین پایتخت کشور آلمان و بزرگ‌ ترین شهر هم از لحاظ جمعیت و هم از لحاظ مساحت در این کشور است و در کل اتحادیه اروپا مقام دوم را دارد. برلین همچنین یک شهر ایالتی است، یعنی یکی از ایالت‌های شانزده‌ گانه آلمان نیز به شمار می‌آید.

done in 0.0731 seconds