آخرین ویرایش : April 30, 2012

صالح الحیدری

گرایشات


عضو

انجمن رایه الشغلیه در عراق


یکی از مسئولان برجسته رایه الشغلیه بوده است.

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)

( از ۱۹۴۳م. تا ۱۹۵۷م. )

حزب هیوا در کردستان (حزب الامل)
حزب وحدت النضال عراق
حزب دموکرات کردستان ایران


بعد از جدایی از حزب کمونیست به حزب دموکرات کردستان ایران پیوست.
مسئول کمیته محلی در اربیل و سپس عضو در دفتر سیاسی.
عضویت در کمیته مرکزی که حمزه عبدالله در ژانویه 1959 تشکیل داد.
در همایش چهارم حزب (4-7 اکتبر 1959 در بغداد) دستور اخراج او از حزب صادر شد.


تاریخ تولد ۱۹۲۳م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۱م.
محل تولد شهر اربیل
محل درگذشت شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد


done in 0.0257 seconds