آخرین ویرایش : May 28, 2012

شیخ مرتضی انصاری

سایر موارد


نام شاگردان وی

ملا محمد کاظم خراسانی


ملا محمد کاظم خراسانی  در نجف از شاگردان شیخ انصاری بود.

ملا حسینقلی همدانی


آخوند همدانی در حوزه علمیه نجف به حلقه درس شیخ مرتضی انصاری پیوست و فقه و اصول را از وی آموخت.

حاج میرزا حسین خلیل تهرانیسید جمال الدین اسدآبادیسید عبدالله بهبهانیمرتبطین

آیت‎الله حاج میرزا محمدحسن آشتیانی


در نجف میرزا حسن مجتهد از محضر شیخ مرتضی انصاری بهره برد.


تاریخ تولد ۱۲۱۴/۱۲/۱۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۱/۰۶/۱۸ه.ق.
محل تولد شهر دزفول
شهر دزفول
محل درگذشت شهر نجف
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف
در حرم علی بن ابیطالب دفن شد.

done in 0.0501 seconds