آخرین ویرایش : June 5, 2012

میرزا مصطفی آشتیانی

معروف به : افتخار

حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


از پیشگامان نهضت مشروطه بود که جهت بازگرداندن علما از حرم حضرت عبدالعظیم و رفع تحصن و بازگشت آنان با سلطان میرزا عین الدوله به گفتگو نشست.

نام قاتل

سید محمد خان صنیع حضرت

( از ۱۳۲۷/۰۳/۰۲ه.ق. تا ۱۳۲۷/۰۴/۰۲ه.ق. )
آشتیانی در منزلش در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم به دستور مفاخرالملک، دستیار تهران، توسط صنیع حضرت و مجلل السلطان همراه سه نفر دیگر به قتل رسید.

زین العابدین خان مجلل السلطان

( ۱۳۲۷/۰۳/۰۲ه.ق. )

آشتیانی در منزلش در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم به دستور مفاخرالملک، دستیار تهران، توسط صنیع حضرت و مجلل السلطان ، همراه سه نفر دیگر به قتل رسید.


آثار


نویسنده

کتاب " افتخارنامه حیدری "دیوان صهبای آشتیانی


وی اهل شعر بود و صهبا تخلص می کرد.


روابط خانوادگی


نام پدر

آیت‎الله حاج میرزا محمدحسن آشتیانی


میرزا مصطفی دومین پسر میرزا محمد حسن آشتیانی است.


تاریخ تولد ۱۲۸۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۷/۰۳/۰۲ه.ق.
ملیت کشور ایران

done in 0.0511 seconds