آخرین ویرایش : May 4, 2012

مهدی الحیدری

تاریخ تولد ۱۲۵۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۶ه.ق.
محل تولد منطقه کاظمین
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

او از روحانیون شیعه و یکی از بزرگترین مجاهدین در مبارزه با انگلیس بود.


done in 0.0269 seconds