آخرین ویرایش : May 5, 2012

ایوب خطیب

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیل در مدارس دینی عراق .


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

مراکز آموزش دینی


مدرس در مدرسه دینی سامرا پس از وفات شیخ برری .


تاریخ درگذشت ۱۹۹۹م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی از خانواده ای علمی و دینی بود که منتسب به عشیره مواشط علوی در شهر الدور هستند.

از جمله فعالیت های او می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • امام مسجد حسن پاشا در سامرا.
  • امام و خطیب مسجد بزرگ سامرا پس از وفات پدرش شیخ توفیق 1960.
  • رئیس انجمن علما استان صلاح الدین.
  • عضو مجلس علمی و مجلس اعلی در وزارت اوقاف عراق.
  • معاون انجمن نجات الجزایر و رئیس انجمن جمع آوری کمک مالی به فلسطین.
  • رئیس جمعیت خیریه اسلامی در سامرا.

done in 0.0238 seconds