آخرین ویرایش : October 22, 2011

صباح حسین عثمان

معروف به : بهمن

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس مدیریت بازرگانی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
از اعضای پارلمان کردستان در دوره اول .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان عراق .
عضو فراکسیون سبز در پارلمان اول کردستان عراق .
رئیس کمیسیون آبادانی .

عضو


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۶م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
پیش از عضویت در پارلمان مدتی خانه نشین و پس از آن وزیر بوده است .

done in 0.066 seconds