آخرین ویرایش : May 6, 2012

مصطفی خوشناو

مناصب و مشاغل


عضویت در

نیروهای نظامی عراق


پیش از تشکیل جمهوری خود خوانده مهاباد، با درجه ستوانی در ارتش عراق خدمت می کرد.


گرایشات


موسس

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


در تاسیس حزب دموکرات کردستان و همینطور کمیته آماده سازی حزب دمکرات کردستان 1946 مشارکت داشته است.توضیحات بیشتر:

پس از مهاجرت گروه بارزانی به ایران، همکاری خود با ملا مصطفی بارزانی را آغاز کرد.


done in 0.0416 seconds