آخرین ویرایش : May 6, 2012

سید عبدالمجید خویی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیل دروس دینی و تکمیل تحصیلات مقدماتی تا رسیدن به سطوح عالی در نزد اساتیدی بزرگ چون آیات عظام سید محمد رضا خلخالی ، شیخ عبدالحسین آل صادق و برادرش سید محمد تقی خویی و شیخ باقر ایروانی و دروس بحث خارج پدرش آیت الله خویی .


روابط خانوادگی


نام پدر


سید عبدالمجید خویی

تاریخ تولد ۱۹۶۲/۰۸/۱۶م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۳/۰۴/۱۰م.
محل تولد شهر نجف
محل درگذشت شهر نجف
قتل در روضه علوی شهر نجف .
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی از جمله معارضین سیاسی دولت صدام بود که در پی صدور حکم دستگیری به خارج عراق گریخت و مدیریت موسسه امام خویی در بریتانیا را بر عهده گرفت، او از اولین کسانی بود که بعد از اشغال عراق توسط آمریکا، به نجف اشرف بازگشت و پس از حضور در نجف اشرف در صحن روضه علوی به دست برخی از افراطیون به طرز فجیعانه ای به قتل رسید.


done in 0.0248 seconds