آخرین ویرایش : May 9, 2012

ابراهیم الداود

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دفاع عراق


در دولتی که بعد از پیروزی کودتا در 17 ژوئیه به ریاست عبدالرزاق نایف تشکیل شد، به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد.

فرمانده

گارد ریاست جمهوری عراق


در دوره حکومت عبدالرحمن عارف به عنوان فرمانده گارد ریاست جمهوری فعالیت می کرد.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

کودتای 17 ژوئیه 1968 عراق


او یکی از رهبران کودتای 17 ژوئیه 1968 بود که با عبدالرزاق نایف و بعثی ها برای سرنگونی حکومت عارف در انقلاب سفید هم پیمان شدند.


محل تولد استان الانبار
متولد هیت در استان الانبار
ملیت کشور عراق

done in 0.0251 seconds