آخرین ویرایش : May 13, 2012

محمد ثانی محمد ثامر آل ثانی

مناصب و مشاغل


پادشاه

حکومت قطر

( از ۱۸۷۱م. تا ۱۸۷۸م. )
اولین قائم مقام قطر (از خاندان آل ثانی).
در سال 1847، خاندان آل ثانی، تحت رهبری وی از شهر فویرط به دوحه مهاجرت می کنند. پس از مهاجرت به دوحه، با افراد سرشناس انگلیسی، ترک و عربستانی رابطه صمیمی برقرار می کند و به فردی تاثیرگذار و مهم در قطر تبدیل می شود. در سال 1960، پس از فوت پدرش به سمت ریاست خاندان آل ثانی می رسد. در سال 1868، طبق توافقنامه ای با نماینده انگلیس در خلیج فارس، برای قطر اعلام استقلال می کند.
در سال 1871، توافقنامه ای با عثمانی امضا می کند و به عنوان تحت الحمایه عثمانی در می آید و عنوان قائم مقام در قطر می گیرد.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نتیجه

حمد جاسم جبر آل ثانی


حمد جاسم آل ثانی، نتیجه شیخ محمد ثانی آل ثانی اولین حاکم قطر است.

دارای رابطه خانوادگی با

نواف ناصر خالد ال ثانی


جد چهارم نواف ناصر،امیر اول قطر است.
جد چهارم وی شیخ محمد بن ثانی آل ثانی، اولین قائم مقام قطر است.

حمد جبر جاسم آل ثانی


جد چهارم حمد جبر آل ثانی، شیخ محمد بن ثانی، اولین حاکم قطر است.

ناصر عبدالله احمد محمد آل ثانی


جد چهارم ناصر عبدالله احمد، شیخ محمد بن ثانی آل ثانی، اولین قائم مقام قطر است.

فهد جاسم عبدالله احمد آل ثانی


پدربزرگ پدربزرگ وی، شیخ محمد بن ثانی آل ثانی، اولین قائم مقام قطر است.

خالد جاسم محمد احمد آل ثانی


پدربزرگ پدربزرگ خالد جاسم آل ثانی، شیخ محمد بن ثانی آل ثانی اولین حاکم قطر است.

عبدالله احمد عبدالله احمد آل ثانی


پدربزرگ پدربزرگ وی شیخ محمد بن ثانی آل ثانی، اولین قائم مقام قطر است.

عبدالله ناصر خلیفه آل ثانی


شیخ محمد ثانی آل ثانی اولین حاکم قطر، پنجمین جد عبدالله ناصر آل ثانی است.


تاریخ تولد ۱۷۸۸م.
تاریخ درگذشت ۱۸۷۸م.
محل تولد شهر فویرط
محل درگذشت شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
دارای 6 فرزند به نام های قاسم، احمد، فهد، عید، ثامر و جبر.

done in 0.0357 seconds