آخرین ویرایش : June 5, 2012

جاسم محمد ثانی محمد آل ثانی

مناصب و مشاغل


حاکم

حکومت قطر

( از ۱۹۷۸م. تا ۱۹۱۳م. )
دومین حاکم قطر (با عنوان قائم مقام عثمانی)


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام نوه

جاسم محمد جاسم محمد آل ثانی


جاسم محمد جاسم آل ثانی، نوه شیخ جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.

حمد عبدالله جاسم محمد آل ثانی


پدربزرگ حمد عبدالله آل ثانی، شیخ جاسم محمد آل ثانی، دومین حاکم قطر است.

علی عبدالله جاسم محمد آل ثانینام نتیجه

حمد فیصل ثانی آل ثانی


حمد فیصل آل ثانی، نتیجه شیخ جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.

سلمان حمد سلمان جاسم آل ثانی


سلمان حمد آل ثانی نتیجه شیخ جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.

علی سعود ثانی جاسم آل ثانی


علی سعود آل ثانی، نتیجه شیخ جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.

خلیفه جاسم محمد جاسم آل ثانی


خلیفه جاسم آل ثانی، نتیجه جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.

مها منصور سلمان جاسم آل ثانیپدر پدر بزرگ مها منصور، شیخ جاسم بن محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.

عبدالله سعود عبدالعزیز جاسم آل ثانی


عبدالله سعود عبدالعزیز آل ثانی، نتیجه شیخ جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.

ثانی عبدالله ثانی جاسم آل ثانی


ثانی عبدالله ثانی آل ثانی، نتیجه شیخ جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.

احمد علی عبدالله جاسم آل ثانیخلیفه حمد عبدالله جاسم آل ثانیدارای رابطه خانوادگی با

عبدالرحمن خلیفه عبدالعزیز آل ثانی


جد سوم عبدالرحمن خلیفه آل ثانی، شیخ جاسم محمد آل ثانی، دومین حاکم قطر است.

فیصل قاسم فیصل آل ثانی


جد چهارم فیصل قاسم آل ثانی، شیخ جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.

خالد خلیفه جاسم فهد آل ثانی


شیخ جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر، جد سوم خالد خلیفه جاسم آل ثانی است.

خالد ثانی عبدالله آل ثانی


شیخ جاسم محمد آل ثانی دومین حاکم قطر، پدربزرگ پدربزرگ خالد ثانی آل ثانی است.

حمد ثامر محمد آل ثانی


جد چهارم حمد ثامر آل ثانی، شیخ جاسم بن محمد آل ثانی دومین حاکم قطر است.

عبدالرحمن سعود فهد آل ثانیجد سوم عبدالرحمن سعود آل ثانی، جاسم محمد آل ثانی، دومین حاکم قطر است.


تاریخ تولد ۱۸۲۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۱۳م.
محل تولد شهر محرق (جزیره المحرق)
محل درگذشت شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • 19 فرزند به نام های فهد، خلیفه، ثانی، علی، عبدالله، عبدالرحمن، غانم، محمد، علی، فهد، عبدالعزیز، ناصر، فهد، سلطان، سلمان، احمد، سالمین، ادریس . مبارک داشته است.
  • پس از اینکه قطر به عنوان کشور تحت الحمایه عثمانی در آمد، عثمانی ها تلاش کردند با اعزام نیروهای نظامی در قطر، قدرت خود را در این کشور افزایش دهند اما این مسئله با مخالفت مردم قطر و به ویژه شیخ جاسم شد. نهایتا این درگیری ها منجر به جنگی در منطقه "الوجبه" در 15 کیلومتری دوحه شد. شیخ جاسم در این جنگ پیروز شد و این پیروزی برای سکنه شبه جزیره قطر به دلیل افزایش همبستگی و تقویت غرور ملی نقطه عطفی در تاریخ آن کشور به شمار می رود. از همین رو وی را بنیان گذار قطر امروزی می دانند.

done in 0.0375 seconds