آخرین ویرایش : May 13, 2012

سعدون جویر فرحان الدلیمی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۷۹م. )
فوق لیسانس علوم اجتماعی .

دانشگاه کیل انگلستان

( تا ۱۹۹۰م. )
دکتری در روانشناسی اجتماعی از دانشگاه کیل .


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت دفاع عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۶م. )
وزیر دفاع در حکومت ابراهیم جعفری .

کارمند

دانشگاه بصره عراق


ریاست مرکز پژوهش های دانشگاه بصره .


تاریخ تولد ۱۹۴۵م.
محل تولد شهر رمادی
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

در اوایل دهه 90 به صفوف مخالفین عراقی پیوست و در بیشتر تجمعات مخالفین مشارکت داشت.

در سال 2002 به عضویت کمیته هماهنگی و پیگیری منشعب از کنفرانس لندن درآمد.


done in 0.0301 seconds