آخرین ویرایش : May 29, 2012

میرزا اسماعیل خان آصف الوزاره

مناصب و مشاغل


دیپلمات

سفارت ایران در افغانستان

( از ۱۳۰۷ه.ش. )
نایب سفارت

سفارت ایران در ترکیه

( از ۱۳۰۹/۰۳/۰۵ه.ش. )
نایب اول سفارت

کنسول

نایب سفارت

کنسولگری ایران در دمشق (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۳/۰۵/۱۷ه.ش. تا -۰۰۰۱/۱۱/۳۰م. )
نایب اول کنسولگری در شام (دمشق) ـ قلمرو دولت عثمانی.

کارمند

کنسولگری ایران در دمشق (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۲ه.ش. تا ۱۲۸۳/۰۵/۱۷ه.ش. )
ممترجم کنسولگری در شام (دمشق) ـ قلمرو دولت عثمانی.


تاریخ تولد ۱۲۵۹ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۲/۰۶/۱۵ه.ش.
محل درگذشت شهر طرابوزان (ترابوزان)
در محل ماموریت خود در این شهر خودکشی کرد.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1286ش مترجم کمیسیون سرحدی عثمانی برای تعیین مرزهای آذربایجان پس از مراجعت به تهران بود.
  • وی دارای نشان درجه 3 شیر و خورشید در جمادی الاول 1321، لقب اصف الوزاره در رجب 1324، نشان درجه 2 شیر و خورشید محرم 1332 و نشان مجیدی عثمانی شد.

done in 0.0627 seconds