آخرین ویرایش : May 19, 2012

ابراهیم الراوی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد

( از ۱۹۰۶م. )
پس از اتمام تحصیلات اولیه در سال 1906 برای ورود به دانشکده نظامی به بغداد عزیمت کرد.

شهر استانبول

( از ۱۹۱۱م. تا ۱۹۱۴م. )
در سال 1911 با هدف ورود به دانشکده نظامی سلطنتی به استانبول مهاجرت کرد و در سال 1914 از این دانشکده فارغ التحصیل شد.


مناصب و مشاغل


عضویت در

نیروهای نظامی عراق


دژبان در تیپ 38 بصره.
کسب مناصب مختلف در ارتش همانند فرمانده گارد سلطنتی 1923.
فرمانده پیاده نظام و رهبری گردان سواره و مدیر نظام وظیفه عمومی.
فرمانده منطقه و در نهایت فرمانده فرقه چهارم .
در اواخر می 1941 به همراه هیات نظامی به رم فرستاده شد .


گرایشات


عضو

حزب استقلال عراق

( از ۱۹۴۶م. تا ۱۹۴۷/۰۵/۲۶م. )
در تاسیس حزب استقلال مشارکت داشت و پس از آن به عنوان معاون رئیس حزب انتخاب شد.
در 26 می 1947 از حزب استعفا داد.


تاریخ تولد ۱۸۶۵م.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر رمادی
ملیت کشور عراق

done in 0.0264 seconds