آخرین ویرایش : May 19, 2012

خالد الراوی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۶۷م. )
لیسانس حقوق از دانشکده حقوق .

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( از ۱۹۶۷م. )
پس از اتمام دوره لیسانس به مصر مسافرت کرد و به تحصیل در دانشکده حقوق با موضوع روش وضع مالیات پرداخت .

دانشگاه کیل انگلستان

( تا ۱۹۸۳م. )
مدرک دکتری خود را از این دانشگاه دریافت کرد.


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه بغداد عراق


رئیس گروه رسانه دانشگاه بغداد (1987-1989) .
خالد الراوی در سال 1993 لقب پروفسور را کسب کرد و اولین عراقی است که بعد از ربع قرن از تاسیس گروه رسانه در سال 1964 این لقب را دریافت کرد .

خبرنگار

روزنامه الجمهوریه (چاپ عراق)


وی به عنوان خبرنگار روزنامه الجمهوریه در بریتانیا فعالیت می کرد .

روزنامه نگار

روزنامه صوت العرب (چاپ عراق)


به عنوان روزنامه نگار در روزنامه صوت العرب مشغول به کار شد و پس از توقیف این روزنامه به روزنامه الثوره العربیه رفت .

روزنامه الثوره العربیه (چاپ عراق)


در این روزنامه به عنوان ویراستار انتخاب شد .


آثار


نویسنده

کتاب " الجسدو الابواب "

( تا ۱۹۶۹م. )
نجف ، انتشارات الغری الحدیثه

کتاب " اقناع "

( تا ۱۹۷۰م. )
بغداد ، انتشارات الشعب .

کتاب " منطلقات فی الصحانه العراقیه "

( تا ۱۹۷۲م. )

کتاب " اسالیب الدعایه الامبریالیه "

( تا ۱۹۷۳م. )

کتاب " القطار الیل "

( تا ۱۹۷۴م. )
بیروت ، انتشارات الحریه .

کتاب " من تاریخ الصحافه العراقیه "

( تا ۱۹۷۷م. )
بغداد ، دارالحریه للطباعه .

کتاب " العیون "

( تا ۱۹۷۷م. )
بغداد ، دارالحریر للطباعه

کتاب " تاریخ الاذاعه و التلفریون "

( تا ۱۹۹۱م. )
بغداد ، دارالحکمه للدراسه و النشر .

کتاب " الصحافه العربیه فی بلدان المهجر "


قسمت سوم الموسوعه الصحیفه العربیه .

کتاب " تونس المنظمه العربیه لتربیه و الثقافه و المعلوم "

( تا ۱۹۹۱م. )

کتاب " موسوعه الاعلام العرب "

( تا ۲۰۰۰م. )
بغداد ، انتشارات بیت الحکمه

کتاب " تاریخ الصحافه و الاعلام فی العراق منذ العهد العثمانی و حتی حرب الخلیج الثانیه 1816-1991 "

( تا ۲۰۱۰م. )
دمشق ، دار الصفحات للدراسات و النشر .


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۹۴۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۹م.
محل تولد شهر بغداد
متولد در اعظمیه بغداد .
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

او ناقد هنری - ادبی ، قصه سرا و خبرنگار تعدادی از روزنامه ها و مجلات بود. وی در صفحات ادبی روزنامه های المنار ، الانباه الجدیده ، الفجر الحدید و مجله طیرن و ابناء نور مشغول به کار بوده است. ویرایشگر در مجله الشباب و دبیر تحریریه مجله العلم و الحیاه (مربوط به وزارت امور جوانان) نیز بوده است. از سال 1969 با جبهه ملی رهایی بخش فلسطین به عنوان مسئول ادبی مجله هدف همکاری کرد. رئیس تحریریه روزنامه اعلام (طی مقاطع مختلف) نیز بوده است.


done in 0.0361 seconds