آخرین ویرایش : December 25, 2011

بختیار بابان

مناصب و مشاغل


عضو


گرایشات


عضو

حزب چپ سوسیالیست نروژ


در سال 2007 به عنوان یکی از اعضای حزب چپ نروژ در انتخابات شوراها شرکت کرده و رای لازم را بدست آورده است.


تاریخ تولد ۱۹۵۹م.
محل سکونت کشور نروژ
مقیم شهر میتری گاو دال در نروژ
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
رئیس گروه موسیقی فرهنگی شهر ستورین سوئد است.

done in 0.0294 seconds