آخرین ویرایش : December 1, 2011

آزاد جلال

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


عضو

اتحادیه روزنامه نگاران کردستان


عضو فعال اتحادیه روزنامه نگاران کردستان .

روزنامه نگار

روزنامه هاولاتی - هم ولایتی - (چاپ کردستان عراق)


از اعضای هیات تحریریه روزنامه هاولاتی در شهر سلیمانیه است .

کارمند

شرکت باشکو


سرپرست شرکت باشکو در سلیمانیه .


تاریخ تولد ۱۹۷۳م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
تا کنون دو بار جایزه بهترین روزنامه نگار (با صداقت ) را در کردستان دریافت کرده است .

done in 0.0437 seconds