آخرین ویرایش : May 20, 2012

اسماعیل نوری مسیر ربیعی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۸۳م. )
لیسانس تاریخ

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۸۹م. )
فوق لیسانس

دانشگاه اردن

( تا ۱۹۹۵م. )
دکتری


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

دانشگاه الانبار عراق


مدرس تاریخ مدرن .
برنامه ریز گروه تاریخ و عضو کمیته راهنمایی دانشگاه الانبار در سال های 1990-1992 .

کشور لیبی


استادیار دانشسرای عالی تربیت معلم 1995-1999 .
استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزاویه از سال 1999 .


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۶۰م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

از دیگر مناصب او می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عضو افتخاری انجمن المدارات معرفیه - تونس.
  • عضو انجمن عراقی مورخین و باستان شناسان عراقی.
  • عضو انجمن تاریخی لیبی.
  • عضو کمیته کشوری فرهنگ در وزارت تربیت 1986.

done in 0.038 seconds