آخرین ویرایش : May 20, 2012

عبدالمطلب علی محمد الربیعی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


دکتری پزشکی


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت بهداشت عراق

( از ۲۰۰۵م. )
وزیر بهداشت در دولت ابراهیم جعفری . نماینده جناح صدری به رهبری مقتدی صدر در دولت عراق .


تاریخ تولد ۱۹۵۶م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0336 seconds