آخرین ویرایش : May 20, 2012

موفق الربیعی

تحصیلات


محل تحصیل

بریتانیا


تحصیل و اشتغال به پزشکی در بریتانیا .


مناصب و مشاغل


عضو


گرایشات


عضو

حزب الدعوه اسلامی عراق

( تا ۱۹۹۶م. )
از اعضای سابق حزب الدعوه بود که در سال 1996 از این حزب جدا شد.

ائتلاف عراقی متحد (الائتلاف العراقی الموحد)


ابتدا به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات سال 2005 شرکت کرد اما پس از مدتی به فهرست ائتلاف العراقی الموحد پیوست.


موفق الربیعی

محل تولد شهر ناصریه
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او از معارضین نظام صدام حسین به حساب می آمد.
  • مشاور امنیت ملی عراق نیز بود که به پیشنهاد حاکم غیرنظامی آمریکایی پل برمر انتخاب شد.
  • عضو دفتر سیاسی حرکت الوفاق الوطنی مرتبط به جریان ایاد علاوی بود اما پس از مدتی از این جریان خارج شد.

done in 0.0266 seconds