آخرین ویرایش : May 29, 2012

سر سلطان محمدشاه آقاخان سوم

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


تحصیلات خود را در زمینه معارف اسلامی، علوم اجتماعی و تاریخ اروپا انجام داد.


مناصب و مشاغل


رهبر

مذهب اسماعیلیه

( از ۱۳۰۳ه.ق. )
پس از مرگ پدر رئیس این فرقه شد و در هندوستان طرفداران زیادی پیدا کرد.

موسس

انجمن اسماعیلیان

( از ۱۳۶۵ه.ق. )
وی در طول زندگی خود دست به تاسیس مدارس، دانشگاه ها و باشگاه های ورزشی و موسسات تحقیقاتی زد از جمله انجمن اسماعیلیان را بنیان نهاد.


گرایشات


رئیس

All India Muslim Liague

( از ۱۳۲۴/۱۱ه.ق. تا ۱۳۳۱ه.ق. )
با تاسیس سازمان مستقل مسلمانان (مسلم لیگ) به عنوان رهبر آن انتخاب شد. بعدها با روی کار آمدن گاندی و نهرو (از رهبران حزب کنگره) و رسیدن محمد علی جناح به رهبری مسلم لیگ (1350ق) خط مشی سیاسی اش از آنان جدا شد.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

علی شاه آقاخان دوم


سلطان محمد پسر سلطان علی شاه است.


سایر موارد


مرتبط با

حاج میرزا محمد حسین قریب


سلطان محمد شاه، فارسی و عربی و علوم اسلامی را نزد معلمین مسلمان و ایرانی چون شمس العلمای گرکانی آموخت.

جامعه ملل (League of Nations)

( از ۱۳۵۰ه.ق. تا ۱۳۵۵ه.ق. )
در دوران جنگ جهانی اول به جانبداری از دولت انگلیس پرداخت. بعد نماینده هند در کنفرانس خلع سلاح (1350ق) و رئیس هیات نمایندگی هند در جامعه ملل (1352-1355ق) و سرانجام رئیس جامعه ملل (1355ق) شد.
با شروع جنگ جهانی دوم به ژنو رفت و تا پایان عمر در آنجا و سواحل جنوب فرانسه به سر برد.


تاریخ تولد ۱۲۹۳/۱۰/۰۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۷۶/۱۲/۱۳ه.ق.
محل تولد کراچی
محل درگذشت شهر ژنو
با شروع جنگ جهانی دوم به ژنو رفت و تا پایان عمر در آنجا و سواحل جنوب فرانسه به سر برد. پس از مرگ، جسد وی را از ژنو به آسوان در مصر منتقل كردند و همانجا به خاك سپردند.
ملیت کشور ایران
در ساال 1368ق درخواست تابعیت ایران کرد که محمدرضا پهلوی آن را پذیرفت و به او لقب حضرت والا داد.

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1319ق به عضویت مجلس قانونگذاری نایب السلطنه درآمد که نفوذ بیشتر او را در میان مسلمانان هند در پی داشت. در ساال 1368ق درخواست تابعیت ایران کرد که محمدرضا پهلوی آن را پذیرفت و به او لقب حضرت والا داد. مقالاتی از او در روزنامه «تایمز» لندن به چاپ رسیده است. پس از مرگ وی برخی از روزنامه‌های اروپایی به شرح جزئیات زندگی او پرداختند و عنوان‌هایی برای او ذکر کردند. «تایمز» وی را «شهروند جهانی» خواند؛ گاردین به وی عنوان «پادشاه بدون کشور» داد.

done in 0.0421 seconds