آخرین ویرایش : May 22, 2012

میرزا عبدالحسین خان آقا خان کرمانی

تحصیلات


محل تحصیل

منطقه کرمان


او در زادگاهش به تحصیل پرداخت و در علوم ریاضی و طبیعی و حکمت تبحر یافت، و سپس زبان های انگلیسی، فرانسه، عربی و ترکی را آموخت.


مناصب و مشاغل


حاکم

نویسنده

روزنامه اختر (چاپ استانبول)


در روزنامه اختر به کار پرداخت و مقالاتی در آن نوشت.


حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهر طرابوزان (ترابوزان)


صدراعظم با متهم کردن میرزا آقاخان کرمانی و میرزا حسن خبیرالملک و شیخ احمد روحی در دست داشتن در شورش ارمنیان، دولت عثمانی آنان را به ططرابوزان تبعید و زندانی کرد.


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

عبدالرحیم بردسیری


آقاخان کرمانی فرزند عبدالرحیم بردسیری است.

نام پدربزرگ

میرزا محمدتقی کرمانی


آقاخان کرمانی نوۀ دختری مظفر علیشاه است.

دارای رابطه خانوادگی با

حاج میرزا حسن خان تبریزی خبیرالملک


آقاخان کرمانی با دختر خبیرالملک ازدواج کرد.

شیخ احمد روحی


این دو با دختران خبیرالملک ازدواج کردند.


سایر موارد


مرتبط با

میرزا یحیی نوری


آقاخان کرمانی به واسطه معاشرت با میرزا یحیی به تبلیغ مرام بابیه پرداخت.


تاریخ تولد ۱۲۷۰ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۴ه.ق.
محل تولد منطقه کرمان
محل درگذشت شهر تبریز
با قتل ناصرالدین شاه (1313ق) به دست میرزا رضای کرمانی، میرزا آقاخان و شیخ احمد روحی و خبیرالملک، به علت دوستی با قاتل شاه مورد اتهام و سوءظن قرار گرفتند و به اصرار میرزا محمودخان علاءالملک دیبا، سفیر ایران در عثمانی، از سوی دولت عثمانی به دولت ایران تحویل داده شدند و عاقبت در سال 1314ق به امر محمدعلی شاه در تبریز به قتل رسیدند.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1302ق به واسطه ظلم و تعدی سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله به اصفهان رفت. عاقبت در سال 1303ق همراه شیخ احمد روحی به تهران آمد و به تدریس و تفسیر قرآن اشتغال ورزید. سپس به استانبول رفت.
  • وی، شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک به نشر مقالات علیه استبداد پرداختند. نامه های زیادی از قول سید جمال الدین اسدآبادی به علمای نجف و ایران و سامرا نوشتند و آنان را بر ضد استبداد ناصرالدین شاه به همبستگی فراخواندند و از اعمال میرزا علی اصغرخان امین السلطان انتقاد کردند.

done in 0.071 seconds