آخرین ویرایش : May 22, 2012

میرزا محمدتقی کرمانی

معروف به : مظفر علی شاه کرمانی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر کربلا


تحصیل علوم عقلی و نقلی و در علوم ادبی و عربی مرتبه بالایی کسب کرد.


آثار


نویسنده

کتاب "بحرالاسرار"کتاب "مجمع البحار یا جامع البحار"کتاب "دیوان مشتاقیه"


مظفر علیشاه از مریدان مشتاق علیشاه بود که پس از کشته شدن وی این دیوان را به نام او سرود.


روابط خانوادگی


نام نوه

میرزا عبدالحسین خان آقا خان کرمانی


آقاخان کرمانی نوۀ دختری مظفر علیشاه است.


سایر موارد


نام استادان وی

محمد شریف مازندرانی


مظفر علی شاه در کربلا نزد شریف العلماء فقه و اصول را خواند.


تاریخ درگذشت ۱۲۱۵ه.ق.
محل تولد شهر کرمان
محل درگذشت شهر کرمانشاه
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نام پدرش محمد کاظم طبیب کرمانی است. طبیب، صوفی و شاعر بود.
  • در نظم و نثر تحقیقات جامعی دارد.
  • مظفر علیشاه یکی از افرادی بود که در کرمان به مشتاق علیشاه گروید. وی از مریدان مشتاق علیشاه بود که پس از کشته شدن وی، دیوان شعری به نام او سرود.

done in 0.0537 seconds