آخرین ویرایش : May 25, 2012

احمد جعفر عبدالرحمن عبدالملک

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه عربی بیروت

( تا ۱۹۷۶م. )
کارشناسی ادبیات عرب

دانشگاه نیویورک (NYU)

( تا ۱۹۸۲م. )
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

دانشگاه ولز

( تا ۱۹۸۹م. )
دکترای مدیریت رسانه


مناصب و مشاغل


سردبیر

مجری

تلویزیون قطر

( از ۱۹۷۴م. تا ۱۹۷۶م. )
و تهیه کننده در تلویزیون قطر

کارمند

تلویزیون قطر

( از ۱۹۹۰م. تا ۱۹۹۷م. )
رئیس واحد ترجمه تلویزیون قطر 1977-1976، ناظر اخبار تلویزیون 1997-1990.


احمد جعفر عبدالرحمن عبدالملک

تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
رایانامه hamsalkhafi@hotmail.com

توضیحات بیشتر:

متاهل و داری یک پسر و یک دختر است.

وی از سال 1994 تا سال 1999 رئیس بخش امور رسانه ای شورای همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده است .


done in 0.1593 seconds