آخرین ویرایش : May 25, 2012

خلیل حسن زرکانی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه مستنصریه بغداد

( تا ۱۹۹۹م. )
دکتری در رشته تاریخ اسلامی از دانشکده تربیت دانشگاه مستنصریه دریافت کرده است.

مراکز آموزش عالی

( تا ۱۹۹۵م. )
دکتری دوم خود را در رشته میراث عربی و اسلامی از موسسه تاریخ عربی تابع جامعه کشورهای عربی دریافت کرده است.

دانشگاه بغداد عراق


فوق دکتری در میراث عربی .(اولین فوق دکتری در عراق)


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

دانشگاه بغداد عراق

( از ۲۰۰۲م. )
استاد مرکز احیاءالتراث دانشگاه بغداد .
رئیس مرکز احیاءالتراث 2010 .

مراکز آموزش عالی


تدریس تاریخ اسلامی در دانشکده تربیت و دانشکده المامون 1999.
دانشکده معلمین 2000.
تدریس تمدن اسلامی در دانشسرای تاریخ عربی 2008 و 2009.
تدریس تدوین تاریخی در آکادمی تاریخ عربی 2009.


آثار


نویسنده


محل تولد منطقه کاظمین
ملیت کشور عراق
پیرو دین اسلام

توضیحات بیشتر:
  • عضو انجمن باستان شناسان عرب در قاهره.
  • عضو انجن علوم اجتماعی.
  • عضو انجمن اردنی تاریخ علوم نزد عرب.
  • عضو انجمن کمک های انسان دوستانه در عراق.
  • عضو مجمع بین المللی تقریب بین مذاهب.
  • عضو موسسه زندانیان سیاسی.
  • مدیر انجمن بغداد وابسته به فرمانداری بغداد 1988-1993.

done in 0.0338 seconds