آخرین ویرایش : May 26, 2012

ناصر المالکی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه منچستر انگلستان


کارشناسی حقوق، کارشناسی ارشد حقوق مالی، دکترای مدیریت مالی.


مناصب و مشاغل


رئیس


سایر موارد


مرتبط با

کتاب " گینس "

( ۱۹۸۸م. )
وی با کشیدن 10 ماشین Bluebird نام خود را به عنوان رکورددار در کتاب گیتس ثبت کرد.


تاریخ تولد ۱۹۷۳م.
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم

توضیحات بیشتر:
ورزشکار رزمی و مربی ورزش های رزمی.

done in 0.0228 seconds