آخرین ویرایش : May 27, 2012

عبدالکریم زیدان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


تحصیلات دینی مقدماتی در مکاتب تعلیم قرآن.
فارغ التحصیل دارالمعلمین ابتدایی .
فارغ التحصیل دانشکده حقوق .

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( تا ۱۹۶۲م. )
فوق لیسانس از آکادمی شریعت اسلامی دانشگاه قاهره با درجه ممتاز .
دکتری از دانشگاه قاهره با رتبه عالی .


مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب سنی


عبدالکریم زیدان یکی از علمای اهل سنت در عراق و از علمای اصول فقه و شریعت بود .

مدرس

دانشگاه بغداد عراق


استاد و رئیس گروه شریعت اسلامی دانشکده حقوق .
استاد شریعت دانشکده مطالعات اسلامی بغداد و ریاست دانشکده .

دانشگاه ایمان یمن


استاد گروه فقه و اصول .
عضو مجلس فقهی دانشگاه ایمان صنعا .

دانشگاه صنعا در یمن

( از ۱۹۹۲م. )
استاد شریعت اسلامی در گروه مطالعات اسلامی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعا .


گرایشات


عضو

جمعیت اخوان المسلمین عراق


وی در ابتدای دهه 50 به گروه اخوان المسلمین که استاد محمد محمود صواف از بنیان گذاران آن بود ، پیوست .


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۱۷م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
عضو مجلس علما (جامعه الاسلامیه) از دهه 70 . عضو مجلس مجمع فقهی تابع سازمان العالم اسلامی از سال 2000 .

done in 0.0311 seconds