آخرین ویرایش : May 28, 2012

صفیه طالب علی سهیل

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت حقوق بشر عراق


وزیر حقوق بشر در کابینه ایاد علاوی .

نماینده

مجلس نمایندگان عراق


نماینده پارلمان عراق از بغداد ضمن خدمت در جریان الوطنیه العراقیه .
انتخاب مجدد به نمایندگی پارلمان عراق ضمن خدمت در دولت قانون به رهبری نوری المالکی 2010 .


تاریخ تولد ۱۹۶۶م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
دختر شیخ طالب سهیل از شیوخ قبیله بنی تمیم و منیروا بدرالدین لبنانی . شرکت در کنفرانس صلاح الدین اربیل 1994 .

done in 0.0474 seconds