آخرین ویرایش : May 28, 2012

مریم فیروز

تحصیلات


محل تحصیل


گرایشات


عضو

حزب توده ایران


علی رغم زندگی در یک خانواده اشرافی دوره قاجار، از طریق خانواده ایرج اسکندری در جلسات حزب توده ایران شرکت می‌نمود و سپس به عضویت آن درآمد. نسبت اشرافی مریم فیروز و اقدام جسورانه او در پیوستن به «جنبش توده‌ای» با جنجال و سروصدای زیادی همراه شد، تا جایی که نشریات خارجی از او به عنوان «شاهزاده سرخ» نام می‌بردند.


حوادث مهم زندگی


زندانی

زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری ایران


مریم فیروز پس از بازگشت به ایران در اردیبهشت 1358، مسئولیت رهبری تشکیلات دموکراتیک زنان ایران را برعهده گرفت. در جریان پلنوم هفدهم (وسیع) کمیته مرکزی حزب توده ایران در فروردین ماه ۱٣۶۰ به عضویت هیئت سیاسی کمیته مرکزی انتخاب شد. او در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱٣۶۱، در جریان نخستین یورش وسیع به حزب تودۀ ایران به‌همراه سایر هم‌رزمانش دستگیر شد و در کمیته مشترک (زندان سه هزار) زندانی شد. 


زندان اوین


او تا سال ۱۳۷۰ در سلول های انفرادی اوین بسر برد و زمانی که از او خواستند تا به بند عمومی برود، امتناع کرد.

پناهندگی به

اتحاد جماهیر شوروی

( از ۱۳۳۵ه.ش. تا ۱۳۳۶ه.ش. )
مریم فیروز درپی کودتای ۲۸ مرداد، پس از سه سال زندگی مخفی، در سال 1335 ایران را ترک کرد و برای دوره ای 22 ساله به همراه همسرش در شوروی و آلمان شرقی زندگی کرد. دولت پهلوی برای او حکم اعدام غیابی صادر کرده بود. 

کشور آلمان

( تا ۱۳۳۶ه.ش. )
او در 1336 از اتحاد جماهیر شوروی به به جمهوری دموکراتیک آلمان مهاجرت نمود و تا سال 1358 در آنجا ماند. 


آثار


نویسنده

مترجم


روابط خانوادگی


نام همسر

عباسقلی اسفندیاری

( از ۱۹۳۱م. )
مریم فیروز در سن ۱۶ سالگی بنا بر تصمیم پدرش به عقد سرهنگ عباسقلی اسفندیاری درآمد و خیلی زود صاحب دو دختر به نام‌های افسانه و افسر شد. ولی در سال ۱۳۱۸ اندکی بعد از مرگ پدرش فرمانفرما  پس از ده سال زندگی مشترک، از همسرش جدا شد و به خانه پدری بازگشت.

نورالدین کیانوری

( از ۱۳۲۳ه.ش. )
مریم فیروز در سال 1323 با کیانوری ازدواج کرد و تا پایان عمر در کنار همسرش به فعالیت در حزب توده پرداخت و از افراد تأثیرگذار این جریان بود. 

نام پدر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

اسکندر فیروز


اسکندر برادرزاده مریم فیروز بود.

مظفر فیروز


مظفر میرزا برادرزاده مریم فیروز بود.

سلطان عبدالحمید میرزا ناصرالدوله


مریم فیروز عمه ناصرالدوله بود.

بهرام فرمانفرماییان


مریم فیروز فرمانفرماییان عمه بهرام فرمانفرماییان بود.

عزت الملوک فرمانفرماییان


مریم فیروز عمه عزت الملوک فرمانفرماییان بود.

تاج الملوک فرمانفرماییان


مریم فیروز عمه تاج الملوک فرمانفرماییان بود.

همدم الملوک فرمانفرماییان


مریم فیروز عمه همدم الملوک فرمانفرماییان بود.

حضرت علیا سرورالسلطنه


حضرت علیا (همسر مظفرالدین شاه) عمه مریم فیروز بود.

محمد مصدق


محمد مصدق پسر عمه مریم فیروز بود.


مریم فیروز

تاریخ تولد ۱۲۹۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن گورستان بهشت زهرا تهران

توضیحات بیشتر:

• مادرش بتول دولتشاهی از طرف مادری از خاندان دولتشاهی کرمانشاه بود. تحصیلات اولیه را توسط معلم خانگی در خانۀ پدری گذراند. سپس در مدرسۀ ناموس و مدرسه فرانسوی "ژاندراک" به تحصیل پرداخت.
• عضویت مریم فیروز به حزب توده از جهت تعلق به طبقۀ اشراف و شاهزادگان، بسیار مناقشه‌برانگیز بود و برای حزب توده نیز امتیاز مهمی محسوب می‌شد. او اولین زنی به بود که به عضویت رسمی حزب تودۀ ایران درآمد. پیش از آن زن‌ها در حزب توده فعال بوند اما حق عضویت نداشتند.
• او  در آلمان شرقی در دانشگاه به تدریس ادبیات فرانسه و فارسی اشتغال داشت.

• پس از انقلاب اسلامی 1357 با همسرش کیانوری به ایران بازگشت و سازمانی موسوم به "تشکیلات دمکراتیک زنان ایران" را بنیان نهاد و دبیر کلی آن را پذیرفت. در پی آن نشریه "زنان جهان" با سرمایه حزب توده منتشر کرد که با دستگیری رهبران حزب و مریم فیروز فعالیت آنان متوقف شد.

 


done in 0.091 seconds