آخرین ویرایش : June 2, 2012

آمنه حیدر صدر

معروف به : بنت الهدی صدر

مناصب و مشاغل


موسس

مدرسه الزهرا در عراق


یکی از موسسین مدارس الزهرا در نجف ، کاظمین و بغداد .
نظارت بر مجموعه مدارس الزهرا و مدارس دینی دختران در نجف اشرف ، کاظمین و بغداد و همچنین نظارت بر بخش دختران در حوزه علمیه نجف اشرف .


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام برادر


تاریخ تولد ۱۹۳۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۰/۰۴/۰۹م.
محل تولد منطقه کاظمین
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
شهادت به همراه برادرش در 9 آوریل 1980 . تحصیل در نزد مادرش و سپس نزد برادرش امام صدر . متفکر اسلامی .

done in 0.0344 seconds