از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۲۰۰۶-۰۲م.-


توضیحات بیشتر:

در پی تهاجم نظامی ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش  در سال ۲۰۰۳ میلادی، حکومت حزب بعث عراق سرنگون شده و حکومت جمهوری عراق تشکیل شد.

done in 0.0453 seconds