آخرین ویرایش : June 5, 2012

سید محمد محمد صادق صدر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


ایشان دروس حوزوی را در سن کودکی آغاز کردند و ابتدا دروس نحو را در نزد پدرشان سید محمد صادق صدر سپس سید طالب رفاعی و سپس در نزد شیخ حسن طرد العاملی یکی از علمای لبنان دنبال نمودند . آن گاه مقدمات را نزد سید محمد تقی حکیم (صاحب کتاب اصول الغامه للفقه المقارن) و شیخ محمد تقی ایروانی فراگرفتند .
ایشان به دانشکده فقه وارد شدند و نزد اساتیدی چون آیات عظام : شیخ محمد رضا مظفر ، محمد تقی حکیم و محمد تقی ایروانی تلمذ نمودند و از دانشکده فقه فارغ التحصیل شدند .


مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


دارای مقام مرجعیت با روحیه خلاقانه در عمل اجتماعی و افکار حوزوی .

رئیس

حوزه علمیه نجف


مرجع و مدیر حوزه علمیه نجف .


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پسر

سید مقتدی صدر


چهارمین فرزند آیت الله سید محمد محمد صادق صدر .


تاریخ تولد ۱۹۳۶م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۹/۰۲/۰۹م.
محل درگذشت شهر کوفه
مواضع سیاسی او بر ضد حکومت بعث عراق ، هدایت جبهه تشیع برای نیل به اهداف اسلامی و زمینه سازی برای تشکیل حکومت اسلامی در عراق که در خطابه های آخر ایشان مورد تاکید افزونتر واقع می شد مشکلاتی برای وی پدید آورد . به طوری که در یک سوءقصد همراه با دوتن از پسرانش در کوفه جان باختند . در 19 فوریه 1999 به دست گروه مسلحی که تمایلات و ارتباطی با دستگاه امنیتی تحت نظر قصی صدام حسین داشت ترور شده و به شهادت رسیدند .
ملیت کشور عراق

done in 0.0349 seconds