آخرین ویرایش : June 5, 2012

کلثم جبر الکواری

تحصیلات


محل تحصیل

کشور مصر


دکترای علوم اجتماعی


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه قطر (QU)


استاد علوم اجتماعی

نویسنده

روزنامه الرایه (چاپ قطر)


مقاله نویس ادبی


روابط خانوادگی


نام همسر


تاریخ تولد ۱۹۵۸م.
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم

done in 0.0245 seconds