آخرین ویرایش : June 9, 2012

یهود ابراهیم صدیق

مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزش عالی

( از ۱۹۴۴م. )
استاد کشاورزی .


گرایشات


عضو

حزب کمونیست عراق (الحزب الشیوعی العراقی)


عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست 1945-1947 .


حوادث مهم زندگی


زندانی

زندان های عراق


دستگیری در 18 اکتبر 1948 به همراه دبیر کمیته مرکزی مالک صدیق و مرگ در سال 1949.


تاریخ درگذشت ۱۹۴۹م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
اسم حزبی او ماجد بوده است .

done in 0.0521 seconds