آخرین ویرایش : June 9, 2012

ابتسام مرهون حسن الصفار

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۶۶م. )
لیسانس زبان عربی با درجه عالی از دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد 1963 .
کسب مدرک فوق لیسانس از همان دانشکده 1966.

دانشگاه قاهره (الملک فؤاد سابق)

( تا ۱۹۷۲م. )
دکتری از دانشگاه ادبیات دانشگاه قاهره


تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

done in 0.0451 seconds